رزرو ویلاهای جزیره شهید عباسپور( کوشک)

رزرو جزیره کوشک

تاریخ رفت:ـــــ


تاریخ برگشت:ــــــ

شرایط آب و هوایی را برای سفر به جزیره بررسی کنید.
جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست از آوردن هرگونه ظروف یک‌بار مصرف خودداری فرمائید.
در صورت وجود هرگونه سوال یا  ابهام از کارشناسان ساب گشت اطلاعات لازم را دریافت نمائید.
رعایت پروتکل‌های بهداشتی الزامی می باشد.

همراه داشتن مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی)الزامی است.

هزینه قایق مجزا و بر عهده مهمان است.